Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

Nosy Malagasy. Hira Faneva : AVERENO NY TANY

Publié le par Jeannot Ramambazafy

PHOTO D'ILLUSTRATION

PHOTO D'ILLUSTRATION

Ny Komity mpitarika ny Fikaonan-doham-pirenena momban’ny famerenana ireo Nosy malagasy na ny « Symposium national pour la restitution des îles malgaches (îles éparses)» dia faly manolotra ny tonon’ny hira fanevan’izany Fikaonan-doham-pirenena izany ho an’ny mpiray tanindrazana.

Hivoaka tsy ho ela amin’ny radio sy televiziona manerana ny Nosy ny horonam-peo sy raki-tsary mirakitra izany hira faneva izany.

Hiara-hientana toy ny « olona iray » ny vahoaka malagasy amin’ny fitakiana ny famerenana ireo Nosy malagasy. Masina ny Tanindrazana !

AVERENO NY TANY

Jehovah Andriamanitra no efa nandidy sy nanapaka

Ity tany masina ho tany iray tsy misaraka ;

Dia ho toy izany ny vahoaka maro izay ao aminy

Hifaly havanja miverina indray amin’ny taniny.

Tsy ho tany zanahana na azo anaovana izay sitrapo

Ny mponina ao dia mijoro ho sahy fa tsy mba hikoa

Hiaro ny zony ary koa ny hareny sy ny zanany

Hitandro ny hasin’ny tany ary koa ny fiandrianany

Isan’andininy 1

Ry Nosy malala izay lova navelan’ireo razanay,

Ny fonay tsy hiala aminao sanatria hisy ny atsojay,

Ka i Gasikara ho tany finaritra fa tsy ho hay

Ho an’ny taranaka fara-mandimby ho mandrakizay.

Tsy ho rambony intsony fa ho tonga lohany hatrany hatrany

Hampiaiky ny maro fa ny fitahiana no anton’izany

Ary dia hisongadina sy hiroborobo ny asa atao

Ny lanitra ho manga sy kanto aoka izany ho ahy sy ho anao.

Isan’andininy 2

Ry Tompo Andriamanitra o ! mba henoy ny fivavakay

Ho an’ity tany izay nomenao mba hiriariavanay,

Ho tany hanjakan’ny fiadanana ary ny fitiavana,

Mba ho iray ihany izahay Malagasy izay mihavana.

Isan’andininy 3

Avereno ny tany, avereno ny tany e !

Avereno ny tany tsy ampitso fa izao anio izao

Avereno ny tany, avereno ny tany e !

Avereno avy hatrany ny tany

Amin’izao ka tsy misy raorao.

Tonony sy feony : Professeur D. Rabarihoela Bruno, Sociologue, Président du Groupe des experts et scientifiques consultants, Vice Président du Comité d’organisation du « Symposium national pour la restitution des îles malgaches (îles éparses) ».

c - OMDA 4377 – 13.04.16

NY KOMITY MPITARIKA