Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

NOSY MALAGASY-FIRENENA MIKAMBANA: MITOHY NO SADY MIHAMAFY

Publié le par Jeannot Ramambazafy

NOSY MALAGASY-FIRENENA MIKAMBANA: MITOHY NO SADY MIHAMAFY

Manoloana ny fanontaniana  maro avy aminareo mpiray tanindrazana manerana ny Nosy, indrindra fa ianareo mpandray anjara tamin’ny ‘’Symposium national pour la restitution des îles Malagasy’’ izay natao tao amin’ny Lapan’ny  Tananan’Antananarivo Renivohitra tamin’ny 23  jolay  2016 momban’ny niafaran’ny Fehin-kevitra norasain’ny mpizaika manerana an’i Madagasikara tamin’izany Fihaonambe izany dia ambaranay mpikambana ato amin’ny Birao nasionalin’ny Association Nosy Malagasy (ANM) fa mitohy ny fitakiana ka raha miray hina isika mpiray tanindrazana rehetra dia mbola manamafy izahay fa hiverina amin’ity taona ity ireo Nosy izay fananantsika ireo.

NY ANM SY NY MINISTERAN’NY RAHARAHAM-BAHINY

Tsara ho fantatry ny mpiray tanindrazana fa mbola tsy nahazo valiny ny taratasy nalefanay ho an-dRamatoa Minisitry ny Raharaham-bahiny tamin’ny 27 septambra 2016  (Réf. M3540) izay nangatahanay ‘’note verbale’’ mba ahazoanay miteny sy handresy lahatra ireo mpikambana eo anivon’ny 4ème Commission des Affaires politiques et de la décolonisation any New-York mandritra ny fivoriana tsy ara-potoana mba handinihana ny famerenana ireo Nosy Malagasy (session extraordinaire  sur la question intitulée ‘’Question des iles Glorieuses, Juan de Nova, Europa, Bassas da India à la 71ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies). Izany fangatahana faharoa izany no nataonay manoloana ny tsy nahazoanay ‘’note verbale’’ tamin’ny ‘’session ordinaire’’voalohany ka tsy nahafahanay  nandray fitenenana mba handresy lahatra teo anivon’io 4ème Commission io  tamin’ny volana septembra 2016.

Tsy maintsy miala nenina anefa  isika vahoaka Malagasy masi-mandidy amin’ny fikarohana vaha-olana milamina (pacifique) ary manaja ny lalàna iraisam-pirenena momban’izao fitakiana ireo Nosy Malagasy ka nangataka fivoriana azon’ny besinimaro hatrehana na “ séance plénière” eo anivon’ny Antenimieram-pirenena frantsay  ny ANM mba tsy ho sanatria ho lasa toy ny ‘’raharaha Soamahamanina sy ny hafa’’ no fiafaran’ireo Nosy Malagasy sy ny fangatahana azy.

FANGATAHANA ‘’SÉANCE PLENIERE’’

Efa  nangataka  ‘’séance plénière’’ ny ANM  tamin’ny Filohan’ny Antanimieram-pirenena frantsay sy ireo Solombavam-bahoaka frantsay, ny Filohan’ny Antenimieran-doholona sy ireo Loholona frantsay tamin’ny 20 oktobra 2016 (PJ) ka niangavy ireo Solombavam-bahoaka mpikambana ao amin’ny Vondron’ny fifankatiavana Malagasy – Frantsay (Groupe d’amitié Madagascar – France) izay  tarihin’ny solombavam-bahoaka Bernard Gerard izahay hametraka izany fangatahana izany.

Araka ny lalàna, dia mahasolo-tena ny vahoaka frantsay manontolo izy ireo ka tsy isalasana fa handray ny andraikiny amin’ny fanafoanana ireo lalàna sy didim-panjakana noraisin’ny Governemanta frantsay samy irery momban’ny fakàna an-keriny sy ny fanaziogana ireo Nosy Malagasy ka hamerina ny fiandrianam-pirenen’i Madagasikara no fanapahan-kevitra horaisin’izy ireo aorian’ny adi-hevitra mandritra izany fivoriana azon’ny besinimaro hatrehana izany izay handraisan’ny solontenan’ny ANM fitenena amin’ny fandresehan-dahatra  ireo Solombavam-bahoaka frantsay amin’ny maha mari-pototra ny fitakiana ny famerenana tsy misy hatak’andro ireo Nosy Malagasy sy ho fiarovana ny harem-pirenena ho tombotsoa ambonin’ny vahoaka Malagasy mba hialàny amin’izao fahantrana lalina mianjady aminy izao.

Mino sy manantena izahay fa ho voalamin’ny vahoaka avy amin’ny  firenena roa tonta izao olana efa naharitra 37 taona izao ka ireo teknisiana mpikambana ao amin’ny ”commission mixte franco- malgache” dia hanao tatitra eo anivon’ny Firenena Mikambana manambara fa efa voalamina am-pilaminana ny raharaha famerenana ireo Nosy Malagasy  amin’i Madagasikara ary  hanamafy ny fanatanterahana ny fomba rehetra amin’ny famerenana ireo Nosy Malagasy araka ny lalàna iraisam-pirenena ny Firenena Mikambana.

Manana fifandraisana sy firahalahiana an-taonany maro ny vahoaka Malagasy sy ny vahoaka Frantsay ka izao fitadiavana vaha olana amin’ny famerenana ireo Nosy Malagasy izao amin’ny alàlan’ny vahoaka roa tonta dia hanamafy ny fifankatiavana sy ny fiaraha-miasa amin’ny firenena roa tonta.

Natao teto Antananarivo, androany faha 26 okotobra 2016                    

Arlette RAMAROSON                                                                       

Filohan’ny ANM

Mpitsara Iraisam-pirenena teo aloha