Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

ANM (Association Nosy Malagasy). Namaly ny taratasiny ny Filohan’ny Antenimieram-pirenena frantsay Jean-Luc Porcedo

Publié le par Jeannot Ramambazafy

ANM (Association Nosy Malagasy). Namaly ny taratasiny ny Filohan’ny Antenimieram-pirenena frantsay Jean-Luc Porcedo

FANAMBARANA

Namaly ny taratasy nalefan’ny Association Nosy Malagasy (ANM) tamin’ny 24 oktobra 2016 ny Filohan’ny Antenimieram-pirenena frantsay tamin’ny alalan’Andriamatoa Jean-Luc PORCEDO.

Maneho fisaorana feno ny Filohan’ny Antenimieram-pirenena sy ireo Solombavam-bahoaka frantsay ny ANM tamin’ny fanolorony tolo-kevitra amin’ny tokony hametrahana taratasy fangatahana fihaonana amin’ny Vaomieran’ny raharaham-bahiny eo anivon’ny Antenimieram-pirenena frantsay na eo anivon’ny Vondron’ny solombavam-bahoaka mpikambana amin’ny fifankatiavana frantsay sy malagasy  momban’ny famerenana ny Nosy malagasy.

Nataonay  izany taratasy fangatahana izany androany satria mihevitra izahay fa tsy ho ela dia hisy vaha-olana am-pilamina sy ao anatin’ny firahalahiana tanteraka ny resaka famerenana ireo Nosy malagasy amin’i Madagasikara ho fampiharana ny fehin-kevitry 34/91 tamin’ny 12 desambra 1979 izay noraisin’ny Fivoriamben’ny Firenena Mikambana  sy ny fehin-kevitra 35/123 izay  noraisin’ny Fivoriamben’ny Firenena Mikambana  tamin’ny 11 desambra1980 ho fanamafisana ny famereran’ny governemanta frantsay ireo Nosy malagasy amin’i Madagasikara. 

Ny fanafoanan’ny governemanta frantsay tsy  misy hatak’andro ny didim-panjakana laharana 60-555 tamin’ny  1 aprily 1960  sy ny didim-panjakana laharana 78-146 tamin’ny 3 febroary 1978 ary Lalàna laharana 2007-224 tamin’ny 21 febroary 2007 izay milaza fa ireo Nosy malagasy dia tafiditra ho isan’ireo  « îles antarctiques françaises » no vaha-olana tsotra indrindra amin’ny famerenana ireo Nosy ka hangatahan’ny ANM fiaraha-miasa amin’ireo Solombavam-bahoaka frantsay.

Manome toky antsika mpiray tanindrazana ny ANM fa hanao izay tratry ny heriny amin’ny famarenana ireo Nosy malagasy amin’i Madagasikara. Raha nisy mantsy ny fiaraha-mientan’ny rehetra dia efa tafaverina tamin’ity taona ity tamintsika malagasy ireo Nosy fananantsika ireo saingy misy ireo vitsy an’isa mamalan-kira. Manantena ny firaisan-kinantsika malagasy amin’izao fitakiana ny zo sy ny fananantsika ary fiarovana ny fiandrianam-pirenena izao mba hialana amin’ny fahantrana lalina  izay mianjady amin’ny mpiray tanindrazana.

Masina ny tanindrazana.

Andriamanitra miaro an’i Madagasikara.

Natao, teto Antananarivo androany faha 08 desambra 2016

Arlette Ramaroson

Filoha nasionalin’ny ANM

Mpitsara iraisam-pirenena teo aloha